na vrh


Serbian Audio Equipment - SAEQ

Počelo je davno, ranih sedamdesetih, kada je svetska audio industrija, započela svoj vrtoglavi uspon, koji će kulminirati nekim od referentnih i čuvenih audio projekata, posebno u sferi amplifikacije. U to vreme, informacije o vrhunskim Hi-Fi komponentama su u tadašnju Jugoslaviju i Srbiju dolazile retko, sporadično i sa velikim zakašnjenjem. Ovakva situacija nije umanjila našu strast i entuzijazam, naprotiv, ta ljubav je jačala kroz istraživanja u oblasti elektronike, učenje iz knjiga i časopisa i sticanje prvih slušnih iskustava.

Izrada pojačala za slušalice